Preview Mode Links will not work in preview mode

LHL Helsekanalen

Oct 16, 2023

Vibeke Østberg Landaas er klinisk ernæringsfysiolog ved Barne- og ungdomsklinikken Oslo Universitetssykehus og har lang erfaring med kumelkallergi og melkefri kost. I denne episoden snakker hun om melkefri kost til små barn og melkefri amming for mor frem til fast føde hos barnet og toleranseutvikling.

Ønsker du...


Oct 4, 2023

«Vi har et feminisert helsevesen»

«Samfunnet er ikke strukturert for å ta seg av slagrammede familier»

De er begge menn; den ene har vært pårørende etter at kona ble rammet av hjerneslag under graviditeten for mer enn 20 år siden da hun var 26 år gammel, og den andre hadde slag for åtte år siden...


Sep 2, 2023

Hjerneslag kan ha endret livet ditt, men ble definert som «mildt» av legene.

Milde hjerneslag, «minor stroke», betyr en lav poengscore på den internasjonale symptomskalaen for slag, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), men for den slagrammede kan konsekvensene være store - også for de nærmeste...


Aug 4, 2023

Hvem skal passe på meg?

Er det noen som ser meg?

Er det noen som vet hvordan jeg har det?

 

Denne episoden handler om barn som pårørende, og hvordan voksne kan møte barna når mamma eller pappa har hatt hjerneslag eller ervervet hjerneskade.

Gjester: Nina Rohrer-Baumgartner, psykologspesialist og forsker ved Sunnaas...


Aug 1, 2023

Hilde Magelssen er slagrammet med blodpropp i lillehjernen i januar 2015. Hun forteller om sine erfaringer med fatigue i sin hverdag. Hun forteller om betydningen av å sette mental og sosial helse i fokus. Hvordan hun taklet å miste den hun er og hva hun sto for. Om all analyseringen av hvilke begrensninger fatigue og...